Integritetspolicy

För att kunna hantera en beställning eller ett köp samlar vi in följande personuppgifter:

Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer. Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Laglig grund: Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas så kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas i sådant fall neka dig köpet. Enligt svensk lag ska orderunderlag sparas i sju år, därefter raderas all kundinformation per automatik.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss på [email protected]