Bokashi

Bokashi startset och bokashiströ för kompostering genom fermentering.